Elektromechanický pohon s kĺbovým ramenom určený pre otočné 
krídlové brány s maximálnou dĺžkou krídla 3 m a hmotnosťou od 
400 do 800kg v závislosti na dĺžke krídla. Pohon je vhodný obzvlášť 
pre ovládanie brán u ktorých by pohonná jednotka narušovala vzhľad 
( napr. kované brány). Pohon je vybavený elektrickými koncovými 
spínačmi k nastaveniu otvorenej polohy. V prípade výpadku el. energie 
je možné pohon jednoducho odblokovať a bránu otvoriť manuálne.
Elektromechanický podzemný pohon určený pre otočné krídlové 
brány s maximálnou dĺžkou krídla 5 m a hmotnosťou od 200 do 
800kg v závislosti na dĺžke krídla, type pohonu a druhu prevádzky. 
S použitím doplnkového príslušenstva je možné pohony použiť
k otváraniu brány smerom von. Pri použití pohonov bez koncových 
spínačov je potrebné bránu vybaviť mechanickými dorazmi. V prí-
pade výpadku el. energie je možné pohon jednoducho odblokovať
Elektromechanický podzemný pohon určený pre otočné krídlové
brány s maximálnou dĺžkou krídla 3,5 m a hmotnosťou od 400 
do 600kg v závislosti na dĺžke krídla. Pohon je vhodný obzvlášť
pre ovládanie brán u ktorých by pohonná jednotka narušovala 
vzhľad (napr. kované brány). V prípade výpadku el. energie je 
možné pohon jednoducho odblokovať bránu otvoriť manuálne.
S použitím doplnkového príslušenstva je možné bránu otvárať
v rozsahu 360° (pri max. dĺžke krídla 2,5 m).

Elektromechanický pohon pre posuvné brány s hmotnosťou do 600kg. 
Riadiaca elektronika je zabudovaná v pohone. V prípade výpadku el. 
energie je možné pohon jednoducho odblokovať a bránu ovládať 
manuálne.

  

Elektromechanický pohon pre posuvné brány s hmotnosťou
do 1500kg. Riadiaca elektronika je zabudovaná v pohone. 
V prípade výpadku el. energie je možné pohon jednoducho 
odblokovať a bránu ovládať manuálne.

Rýchla elektromechanická závora novej generácie určená pre intenzívnu
prevádzku. Dodávané v dvoch modifikáciách: "WIL4" a "WIL6". Typ závory udáva súčasne maximálnu dĺžku ramena do 4 m a do 6 m. Uhol otvorenia 90°. Rameno závory z hliníkového profilu je na spodnej strane vybavené bezpečnostnou pneumatickou lištou, na hornej strane lištou so zabudovaným obrysovým osvetlením. Špeciálna pokroková multifunkčná riadiaca jednotka umožňuje celistvé nastavenie tlaku nárazu ramena na prekážku až do 0, možnosť nastavenia režimov STOP-REVERS alebo TOTAL STOP, nezávisle prepojenie dvoch párov fotobuniek, riadenie semaforu jednosmernej i obojsmernej komunikácie. Pohodlné odblokovanie ramena závory je možné samostatným kľúčom z vnútornej strany skrine.